Organizační struktura firmy Bruco

Pravidelný denní úklid

provádí proškolení bezúhonní pracovníci, kteří jsou řízeni oblastním manažerem, na zakázkách většího rozsahu vedoucím směny.


Oblastní manažer na zakázce zajišťuje zásobování čistícími prostředky, provozním materiálem, řeší personální obsazení a náhrady v případě nepřítomnosti pracovníků, provádí pravidelné kontroly kvality úklidu a konzultace s pověřeným pracovníkem zákazníka.


Oblastní manažeři jednotlivých poboček jsou řízeni oblastním ředitelem.

Nárazový úklid

provádí mobilní tým specializovaných pracovníků řízený vedoucím manažerem přímo z centrály. Zakázky většího rozsahu zabezpečuje dispečer realizace.